STORYTELLING KOOLITUS

Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised Storytellingu põhimõtetest ning praktilised oskused ja teadmised, kuidas ise oma lugu rääkida nii, et see kuulajaid rohkem kõnetaks ning kaasa haaraks.

Koolitus on üles ehitatud kahes osas:

Teoreetiline osa

Teoreetilises osas räägime, miks me üldse peaksime lugusid jutustama. Miks on see kuidagi parem või erinevam teistest info edastamise viisidest? Toome ilmestamiseks välja teaduslikke fakte ning häid näiteid. Anname ülevaate, kuidas inimese aju lugude jutustamise ajal töötab ning selgitame, mis täpselt loo jutustamise ajal inimesega juhtub.

Praktiline osa
Selles osas keskendume koolitusel osalevate inimestele ja nende kogemustele. Kuidas ja miks on just SINU lugu eriline ja MIKS ning KUIDAS peaksid seda rääkima. Teeme praktilisi harjutusi, et igaüks saaks kooliituselt kaasa võtted, kuidas edaspidi enda lugu rääkida nii, et see kuulajat rohkem köidaks. Koolitus on oma loomult interaktiivne, osalejaid igal etapil kaasav ja kaasahaarav.